Hopp til hovedinnhold

Hvordan fastsettes de ulike takstene?

På veier som delvis finansieres med bompenger er det Stortinget som fastsetter takster og rabatter før innkrevingen starter opp.

Det må i forkant være lokalpolitisk enighet (fylkeskommune og kommune) om nivået på takstene.

Etter stortingets beslutning er det Statens vegvesen, Vegdirektoratet som er takstmyndighet. Bompengeselskapet kan søke Vegdirektoratet om prisjustering av takstene.

Alle andre endringer av takster og rabatter må først behandles lokalpolitisk før bompengeselskapet søker Vegdirektoratet om endringen.

Lignende spørsmål