Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Bypakke Grenland AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Elstrømbrua17 kr13,60 kr
Klostergata17 kr13,60 kr
Hesselbergs gate17 kr13,60 kr
Menstadbrua17 kr13,60 kr
Borgestadalleen17 kr13,60 kr
Borgestad kirke17 kr13,60 kr
Sannivegen17 kr13,60 kr
Lensmannsdalen17 kr13,60 kr
Bjørntvedtvegen17 kr13,60 kr
Vallermyrene17 kr13,60 kr
Deichmansgate17 kr13,60 kr
Herøyavegen17 kr13,60 kr
Fjordgata17 kr13,60 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

25.71%

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Målet for Bypakke Grenland fase 1 er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange samt at forholdene for næringslivets transporter skal forbedres.

Bypakken inkluderer to vegprosjekter, Rv36 Skyggestein – Skjelbredstrand og Fv32 Gimleveien – Augestadveien, i tillegg til tiltak for trafikksikkerhet, bymiljø, kollektivtransport, gåing og sykling. Bypakken finansieres med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, samt bompenger.

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen