Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E16 Eggemoen-Olum As

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E16 Olum58 kr46,40 kr
Fv. 2280 Olum21 kr16,80 kr
Kleggerud nord21 kr16,80 kr
Kleggerud rampe21 kr16,80 kr
Kleggerud sør21 kr16,80 kr
Fv. 2280 Eggemoen21 kr16,80 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

21.09%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum utgjør 12,5 km ny veg. Ny E16 bygges som tofelts veg med forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger og fysisk midtdeler. Det bygges fem broer for ny E16 hvor den lengste broen blir Randselva bru med en lengde på ca. 600 meter.

Målet med utbyggingen er å oppnå tilfredsstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling. Utbyggingen kan bidra til næringslivsutvikling ved å legge til rette for den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen Ringerike – Jevnaker.

Prosjektet vil føre gjennomgangstrafikken utenom Jevnaker sentrum og nærliggende boligområder. I tillegg bedres forholdene for gang- og sykkeltrafikken.

Dronefoto: Ståle Savland/Statens vegvesen
Dronefoto: Ståle Savland/Statens vegvesen
Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen
Dronefoto: Ståle Savland/Statens vegvesen
Dronefoto: Ståle Savland/Statens vegvesen
Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen