Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E16 Oppland AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E16 Bagnskleive61 kr48,80 kr
Bagnskleive sideveg61 kr48,80 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

22.84%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

E16 Fønhus-Bagn
Utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn er på om lag 10,2 km og omfatter blant annet den 665 meter lange Bergsundtunnelen. 

Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. 

Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé. Unntakene er ved Briskebyen hvor ny veg legges utenfor grenda, og ved Bergsund hvor vegen legges i tunnel forbi et rasfarlig område.

E16 Bagn-Bjørgo
Utbyggingen av E16 mellom Bagn og Bjørgo er på om lag 11,1 km og omfatter blant annet fire broer og den 4,3 km lange Bagnskleivtunnelen som sørger for at den bratte og rasutsatte Bagnskleiva ikke lenger er en del av E16.
Vegen utvides til 8,5 meter og følger i stor grad dagens trasé fra Klosbøle til Bjørgo.

Kilde: Bygg.no
Kilde: Bygg.no
Kilde: Bygg.no
Kilde: Bygg.no