Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E18 Telemark AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E18 Stillinga43 kr34,40 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

21.91%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Prosjektet omfatter utbyggingen av firefelts E18 gjennom Telemark og består av to delprosjekt, Rugtvedt-Dørdal og Langangen-Rugtvedt. Hver av delstrekningene er på ca. 16,5 km.

Prosjektet gir vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid, noe som er viktig både for næringstransport og persontransport i korridoren.

Foto: Nye veier AS
Foto: Nye veier AS