Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E18 Vestfold AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E18 Skinmo12 kr9,60 kr
E18 Sky16 kr12,80 kr
E18 Gulli7 kr5,60 kr
E18 Ramsum14 kr11,20 kr
E18 Fokserød8 kr6,40 kr
E18 Natvall9 kr7,20 kr
E18 Bommestad10 kr8 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

25.31%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Prosjektet dekker utbyggingen av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune og er på om lag 50 km. Prosjektet er realisert gjennom følgende fire delprosjekter

  • Gulli – Langåker
  • Langåker – Bommestad
  • Bommestad – Sky
  • Sky – Langangen

Utbyggingen har gitt en sammenhengende firefelts E18 gjennom Vestfold.

De største gevinstene av prosjektet er knyttet til bedre trafikksikkerhet, jevnere trafikkflyt og en forbedring av miljøet langs vegen. I tillegg bidrar prosjektet til redusert kjøretid, bedre forutsigbarhet og reduserte transportkostnader.

Foto: Monica Elstad Klingenberg/Statens vegvesen
Foto: Monica Elstad Klingenberg/Statens vegvesen