Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E6 Odenrud39 kr31,20 kr
E6 Hardvollsmorka26 kr20,80 kr
E6 Teigkampen36 kr28,80 kr
E6 Bjørkerusten17 kr13,60 kr
Fv. 2522 Hesteskobakken20 kr16 kr
Fv. 2522 Moastugu13 kr10,40 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

14.40%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Strekningen på E6 mellom Ringebu og Otta består av to etapper:

Utbyggingsetappe 1: Frya-Sjoa.

Utbyggingen av den 33 km lange strekningen startet i juni 2013 og var ferdig i slutten av 2016. Prosjektet omfatter bygging av E6 i ny trasé på nesten hele strekningen mellom Frya og Sjoa. Mellom Harpefoss og Kvam blir vegen lagt på vestsiden av Gudbrandsdalslågen.

E6 vil med dette bli lagt utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. Vegen vil bli bygd som tofelts veg med vegbredde 13,5 m og midtrekkverk.

Videre utbygging av etappe 2.

De neste utbyggingsstrekningene på E6 i Gudbrandsdalen ligger sør og nord for ny E6 Frya-Sjoa, nærmere bestemt Ringebu-Frya (ca 10 km) og Sjoa-Otta (ca 12 km). Tidspunkt for bygging av disse strekningene er foreløpig ikke avklart og vil være avhengig av prioritering hos Nye Veier AS, som har tatt over ansvaret som byggherre for de neste etappene.

Foto: Arild Solberg /Statens vegvesen
Foto: Arild Solberg/Statens vegvesen
Foto: Arild Solberg/Statens vegvesen
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Arild Solberg /Statens vegvesen
Foto: Arild Solberg/Statens vegvesen
Foto: Arild Solberg/Statens vegvesen
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no