Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Kart over bomstasjoner

Om prosjektet

Prosjektet fv. 311 Presterødbakken omfattet utvidelse av fv. 311 til firefelts veg med fortau inkl. sykkelfelt på en om lag 500 meter lang strekning.

Presterødkrysset ble bygget om fra lyskryss til rundkjøring. I tillegg ble det bygget til sammen 930 meter gang og sykkelveg i tilknytning til det nye Presterødkrysset, og mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset.

Etter tildeling av ekstraordinære tilskudd fra staten, ble bompengeinnkrevingen avsluttet 1.juli 2021.

Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vidar Tangen
Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vidar Tangen