Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Fv33 Oppland AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Fv. 33 Vesle Øyangen24 kr19,20 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

12.21%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Prosjektet består av en breddeutvidelse og kurveutbedringer på den 10 km lange strekningen Skardtjednet–Tonsvatnet og den nesten 1 km lange strekningen Bjørgokrysset–Nedre Øygarden. Målet med utbyggingen er å oppnå tilfredsstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling.