Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Fv34 Oppland AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Utbyggingen av ny fv. 34 mellom Grime og Vesleelva er på om lag 10,3 km. Deler av denne strekningen har hatt svært dårlig standard og er nå blitt kraftig opprustet. Svinger har blitt rettet ut og vegbredden er nå på 7,5 meter med oppmerking mellom kjørefeltene.

Etter tildeling av ekstraordinære tilskudd fra staten, ble bompengeinnkrevingen avsluttet 1.juli 2021.