Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Hallingporten AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Rv. 7 Brekkebygda86 kr68,80 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

25.85%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Utbyggingen av ny rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika er på om lag 17 km. Målet med prosjektet er å korte ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, samt å bedre trafikksikkerheten på rv. 7 i Viken.

På denne strekningen er det en vegbredde på ti meter med en meter bred midtmerking. Seks kilometer av strekningen har forbikjøringsfelt og midtrekkverk.

Ny Rv 7 mellom Sokna og Ørgenvika er 21 kilometer kortere enn gamleveien som går om Noresund. Av de totalt ni bruene på nye rv 7 er to bygget i tre og syv i betong. Brulengdene er mellom 35 og 95 meter. Det er to veikryss på strekningen – et midt på parsellen ved Rallerud, og et ved parsellslutt i Ørgenvika. Strekningen har to tunneler – Rallerudtunnelen som er 2,8 kilometer lang, og Ørgenviktunnelen på 3,7 kilometer.

Foto: Truls Tunmo/bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Truls Tunmo/bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no