Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Rv. 3/25 Ny veg22 kr17,60 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

18.70%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim.

Rv. 3 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny rv. 25 tilknyttes dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum bygges som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen