Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Rv36 Telemark AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Rv. 36 Ullevik30 kr24 kr
Rv. 36 Stodi22 kr17,60 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

17.97%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Strekning Rv36 Slåttekås – Årnes

Utbyggingen av rv. 36 mellom Slåttekås og Årnes er på om lag 7,1 km. Hensikten er å utbedre riksvegen med utgangspunkt i dagens trasé for i første omgang å bedre fremkommeligheten, slakere svinger, utbedring av grøfter og sideterreng samt en bedring av siktforhold. Det blir i tillegg gatelys langs hele strekningen.

Strekning Rv36 Bø-Seljord

Utbyggingen av rv. 36 mellom Bø og Seljord er på om lag 3,1 km. Hensikten er å utbedre riksvegen med utgangspunkt i dagens trasé for i første omgang å bedre fremkommeligheten, utretting av svinger, bedring av sikt og generell heving av standard.

Foto: Pål Engebretsen/Statens vegvesen
Foto: Vidar Moløkken, Multilux AS
Foto: Pål Engebretsen/Statens vegvesen
Foto: Vidar Moløkken, Multilux AS