Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Rv4 Oppland AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Rv. 4 Dynna48 kr38,40 kr
Fv. 2300 Dynna48 kr38,40 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

22.71%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Lunner grense - Jaren

Prosjektet omfatter bygging av en 9,3 km lang strekning fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran til Jaren.

Strekningen bygges ut til en firefeltsveg med midtdeler. 1,7 km av den nye vegen legges i tunnel øst for Gran sentrum. Utbyggingen startet høsten 2013, og vegen ble åpnet i juli 2017.

Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/ Almenningsdelet – Lygnebakken

Prosjektet innebærer at utbyggingen av rv. 4 fra kommunegrensen mellom Gran og Lunner til Jaren blir videreført sørover fra dagens midlertidige påkobling ved kommunegrensen til Roa.

I tillegg vil utbedring av strekningen nordover fra Jaren til Lygnebakken gi til sammen om lag 26 km med ny/utbedret veg.

Målet med utbyggingen er å oppnå en tilfredsstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet. Utbygging startet høsten 2021 og er planlagt ferdig 2024/2025.